3 tips for å komme i gang med rekrutteringen

Det kan være skremmende å begynne en rekrutteringsprosess. Det krever mye tid, energi og tankevirksomhet. Noen ganger er det vanskelig å vite hvor man skal starte. Her gir vi deg derfor tre kjappe tips for å komme i gang.

Tre tips for å komme i gang med rekrutteringen

  • Lag en analyse av dine behov og din eksisterende kompetanse
    Gå gjennom hvilken kompetanse som allerede finnes blant dine nåværende ansatte på arbeidsplassen. Hvilke kvaliteter og ferdigheter har du mest nytte av for øyeblikket og trenger å ha mer av, og hvilke mangler kan fylles? Har du oversikt over skjulte talenter på arbeidsplassen din? Kanskje dine eksisterende ansatte har opplæring eller tidligere arbeidserfaring som bedriften din kan dra nytte av? Ved å identifisere hvilken kompetanse som allerede finnes i selskapet, og kompetansen du trenger både på kort og lang sikt, kan du få et bedre bilde av dine kompetansebehov.
  • Utvikle din EVP – Employer Value Proposition
    Husk at det ikke bare er du som skal velge kandidat, kandidaten skal også velge deg. EVP står for Employer Value Proposition og handler om å beskrive verdien du som arbeidsgiver skaper for dine ansatte. Hva gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver? Fremhev ting som bedriftskultur, engasjerende arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter, fordeler og andre verdier du tilbyr dine ansatte. MensEmployer Brand er basert på omverdenens oppfatning av deg, er EVP noe du selv kan påvirke. Jobb gjerne her med historiefortelling og benytt anledningen til å formidle ditt unike tilbud. EVP kan dermed fungere som et effektivt verktøy for å styrke ditt Employer Brand.
  • Kontakt kandidater
    For å kommunisere at bedriften din søker ansatte, er det ikke nok å legge ut en annonse. Du må også sørge for at den når ut til de riktige kandidatene. Hvilke markedsføringskanaler og forum er best egnet for å bli sett og for å finne kandidaten du leter etter? Det er viktig å huske at mange kandidater ikke aktivt leter etter jobber. De er fornøyde med sin nåværende arbeidsgiver, men ville være åpne for å bytte jobb hvis den riktige muligheten bød seg. Med våre løsninger kan du nå ut til kandidatene før de begynner å søke etter nye jobber. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne og kontakte passive kandidater.