Ta kontroll over din rekruttering

Rekrutter i dag, og legg grunnlaget for morgendagen. Vi rekrutterer proaktivt og bygger opp din rekrutteringsbase som gir deg intervjuklare kandidater samme øyeblikk som behovet oppstår

Worko logotyp

Worko workers having fun

Opprett kontakt med kandidater før de begynner å søke jobb

I dag er de mest kompetente tilgjengelige kandidatene på markedet passivt arbeidssøkende som kan tenke seg å skifte jobb – hvis de finner noe bedre. Vi har tilgang til passive kandidater.

1. strategisk kompetensforsorjning

Strategisk levering av kompetanse

Vi skaper en kontinuerlig strøm av kandidater over tid. Vi gjør det mulig for dere å rekruttere i år og de neste årene.

Direkterekruttering tilgang til passive kandidater

Har noen i teamet sluttet? Har dere vunnet en ny kontrakt, eller skal dere sette i gang et nytt prosjekt? Worko leverer intervjuklare kandidater

Rådgivning og støtte i rekrutteringsprosessen

Våre tjenester hjelper deg med å unngå at du ikke kommer helt i mål med de kandidatene som du vurderer høyest.

Vi har bransjekunnskap som skaper en forskjell

Vi henvender oss alltid til kandidater på deres arena og vilkår. Å formidle det rette budskapet – om rolle, deres bedrift, kultur og avdeling – er direkte avgjørende for at kandidater skal ha dere på sin radar som potensiell arbeidsgiver. Dette krever erfaring og kunnskap. Derfor jobber vi innenfor de bransjene vi kjenner.

Les mer om hvilke bransjer vi har spesialisert oss innen.